"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života."

Uvoľňovanie opatrení v zariadení  pre seniorov v súvislosti s povolením návštev od 14.05.2021

 • Umožniť návštevy klientov (mobilných, imobilných s pomocou invalidného vozíka) vo vonkajších priestoroch areálu ZpS denne v čase:
 • Po-Pi:  10:00 - 11:30 a 13:30-15:00
 • So-Ne: 13:30-15:00
 • U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 45 minút,
 • Návštevy klientov pripútaných na lôžko – návšteva sa realizuje v izbe klienta pri dodržaní hygienických opatrení, max. 2 osoby na 1 klienta, max. dĺžka trvania návštevy je 45 minút.  Po ukončení návštevy vykonať dezinfekciu izby.
 • Návšteva je povinná byť vybavená respirátorom FFP2 a ochrannými rukavicami počas celej doby návštevy,
 • Hygienické opatrenia pre klienta – dezinfekcia rúk, rúško  
 • Podmienky návštevy – 24- hod. antigénový test / 72- hod. PCR test /potvrdenie o očkovaní proti COVID 19
 • Evidenciu návštev – meno, čas príchodu zabezpečí zamestnanec  ZpS
 • Odporúčania – nenosiť zásoby jedla (iba ovocie, nápoje), možnosť doniesť hygienické pomôcky, dodržiavať pokyny službukonajúceho personálu. Stravu a potraviny je povolené nosiť klientom len v originálnom balení po predchádzajúcej dezinfekcii
 • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov,
 • Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.

                V Chanave dňa 10.05.2021                                                                                           Bc. Marta Lőkösová

                                                                                                                                                             riaditeľka zariadenia

 

Vitajte na stránke Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n. o.

    Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi je nezisková organizácia, ktorá bola zriadená zakladateľmi: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Chanava, Agrárius spol. s. r. o. Chanava, za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb.

    Zariadenie pre seniorov /ďalej len ZpS/ je inštitucionálnou formou zariadenia s celoročným pobytom, ktoré bolo odovzdané do užívania prvým klientom   v r. 1983 .

    Zariadenie sa majestátne rozpína v centre obce. Jeho rozsiahly areál  je lemovaný množstvom zelene a kvetinovým parkom, v ktorom sú rozmiestnené hodnotné drevorezby a sadrové makety pripomínajúce tradičný spôsob hospodárenia v minulosti.  

    Celková kapacita je 46 miest. Klientelu zariadenia tvoria seniori, ktorí  nezvládajú záťažové situácie  v domácom prostredí, závislí seniori, ktorí  majú obmedzenú  mobilitu, vyžadujú pravidelnú podporu a pomoc inej fyzickej osoby, úplne závislí seniori, ktorí  sú dlhodobo, resp. trvale pripútaní na lôžko, nezvládajú sebaobsluhu, vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť.