"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života."

Mark Twain

Oznamujeme všetkým príbuzným, návštevám a verejnosti, že od 13.06.2022 Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n.o. ruší všetky opatrenia ohľadom obmedzenia návštev v zariadení pre seniorov.

Návštevné hodiny: Streda: 13:30-16:00

                               Sobota: 13:30-16:00

                               Nedeľa: 13:30-16:00

Veríme, že návrat do bežného režimu prispeje k lepšej komunikácii a spolupráci.

Bc. Marta Lőkösová - riaditeľka ZpS

 

Vitajte na stránke Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n. o.

    Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi je nezisková organizácia, ktorá bola zriadená zakladateľmi: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Chanava, Agrárius spol. s. r. o. Chanava, za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb.

    Zariadenie pre seniorov /ďalej len ZpS/ je inštitucionálnou formou zariadenia s celoročným pobytom, ktoré bolo odovzdané do užívania prvým klientom   v r. 1983 .

    Zariadenie sa majestátne rozpína v centre obce. Jeho rozsiahly areál  je lemovaný množstvom zelene a kvetinovým parkom, v ktorom sú rozmiestnené hodnotné drevorezby a sadrové makety pripomínajúce tradičný spôsob hospodárenia v minulosti.  

    Celková kapacita je 46 miest. Klientelu zariadenia tvoria seniori, ktorí  nezvládajú záťažové situácie  v domácom prostredí, závislí seniori, ktorí  majú obmedzenú  mobilitu, vyžadujú pravidelnú podporu a pomoc inej fyzickej osoby, úplne závislí seniori, ktorí  sú dlhodobo, resp. trvale pripútaní na lôžko, nezvládajú sebaobsluhu, vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť.